Jaroslav Němec je činný v oblasti umělecké tvorby a občanských aktivit. Je kurátorem Kabinetu architektury, který je jediným členem ICAM v České republice. Kabinet architektury pořádá kulturní akce a výstavy v Ostravě, Praze, Brně, Bratislavě (SK), Glivicích (PL), Vratislavě (PL) a dalších městech.