Felix Neumann (1860-1942) - ostravský architekt

Budova školy v Radvanicích

Havláskova ul., Radvanice

Radvanice na dopisnici z roku 1903 jsou zachyceny dominanty obce: pivovar, lihovar, škola a hospodářský dvůr

Novou organizací obcí podle zákona o obecním zřízení z roku 1849 byly dosavadní katastrální obce Radvanice s osadou Podlesí a Lipina s osadou Křivec spojeny v jednu politickou obec Radvanice. Výstavba nových dolů a průmyslových závodů v okolních obcích i samotných Radvanicích v druhé polovině XIX století měla vliv na rychlý růst počtu obyvatel. Tento trend pochopitelně hluboce zasáhl zdejší školství. Až do roku 1868 byly Radvanice "přiškoleny" ke Slezské Ostravě. Škola byla zřízena v budově naproti slezskoostravskému kostelu a docházka do ní znamenala pro radvanické školáčky hodinu a půl cesty. Proto se zdejší představenstvo rozhodlo založit alespoň pro ty nejmenší, školu vlastní. V domě č.p. 28, který patřil starostovi Františku Bajgerovi - byl to dům stojící v místech nynějšího pekařství Mayak - provedli nutné adaptace a otevřeli jednotřídní školu. Výuka tam probíhala do roku 1871. Poněvadž starostův dům byl v každém ohledu pro vyučování nedostatečný, přistoupilo se k výstavbě řádné dvoutřídní školní budovy. Stavební místo bylo zakoupeno od hraběte Wilczka a v roce 1870 bylo se stavbou započato. Budova školy i se stodolou, chlévem a chlívky stála 7.000 zlatých, a ke škole náležela zahrada a pole o výměře 57 arů. Vyučování bylo zahájeno v polovici školního roku 1871. Brzy po zahájení vyučování se ukázalo, že stavba byla provedena velice nedbale a že nevyhovuje velikostí. Vždyť v roce 1879 ji navštěvovalo 230 dětí a jejich počet rok od roku stoupal! Obecní představenstvo, jehož kasa byla poloprázdná, bylo tedy nuceno schválit stavbu nové Obecné školy. Rozhodlo se pro tento krok s podmínkou, že dostane od Zemské vlády subvenci nejméně 5.000 zlatých a bezplatnou půjčku. Po vleklých jednáních a sporech o plány bylo neprodleně přikročeno ke stavbě.

radvanická škola

Pro novou školu bylo zvoleno místo v blízkosti Těšínské ulice, které svou velikostí, polohou i okolím znamenitě vyhovovalo. Architekt Felix Neumann vypracoval plány a také mu byla zadána stavba za cenu 20.500 zlatých. 9. září 1891 byl položen základní kámen, 2. října 1892 proběhla kolaudace a 5.října téhož roku v ní bylo zahájeno vyučování. Náklad na stavbu byl překročen o 5.000 zlatých. Celý obnos dobrovolně zaplatil Emanuel Neumann, tehdejší majitel radvanického pivovaru.

Prvním učitelem od 1. srpna 1867 do 5. srpna 1872 byl František Lowenstein. Od 14.srpna 1872 do 31.ledna 1919 byl správcem školy Adolf Dziekan a na školu postupně přicházeli kantoři Josef Pavlas, Mořic Boháč, Robert Valuch, Karel Březina, Anna Czermáková, Olga Bolousková a učitelka ručních prací Hedvika Bártová z Hranečníku. Od roku 1919 řídil školu Josef Bednář, který učitelskému povolání věnoval celých 36 let svého života.


[zdroj: Joklová, D. Bartovice po zrušení roboty In: RaB NOVINY, Ostrava 1. 3. 2004.] radvanická škola

Až do roku 1868 neměly Radvanice vlastní školu a děti docházely hodinu a půl do školy ve Slezské Ostravě. Proto byla v tomto roce v místech dnešního pekařství MAYAK, v domě patřícímu starostovi, otevřena jednotřídní škola. Protože však byl dům pro vyučování zcela nedostatečný, byla vystavěna a v roce 1871 otevřena dvoutřídní škola. Budova této školy se zachovala a dnes slouží v obci jako radnice. I tato škola nestačila pro velký počet žáků a z toho důvodu byla vystavěna a v roce 1892 otevřena nová Obecná škola, dnes je to školní budova na Havláskově ulici. V roce 1906 vznikla ještě škola na Lipině, nejprve trojtřídní a pak pětitřídní - budova je v současnosti sídlem firmy Unimetra.

V roce 1925 obecní zastupitelstvo schválilo výstavbu měšťanské školy na pozemku poblíž pošty. Vyučování v ní bylo zahájeno 11.září 1927 a škola byla označena úředním názvem Měšťanská škola chlapecká a dívčí Františka Sokola Tůmy. Dnes se jedná o budovu na Vrchlického ulici. V parčíku před školní budovou je postavena busta Františka Sokola Tůmy (1855 - 1925), českého novináře, spisovatele a dramatika, který ve svých románech podal obraz života na Ostravsku, Valašsku a ve Slezsku. Rovněž jsou zde umístěny bludné balvany, které byly v době ledové zaneseny na naše území skandinávským ledovcem.

O vzniku další obecné školy bylo rozhodnuto v roce 1913, ale ke stavbě došlo až v roce 1946 na Trnkovci. Vyučování zde začalo v roce 1950. Obecná škola však v té době byla k velkému zklamání rodičů, kteří se na její výstavbě podíleli, směstnána pouze do prvního patra a celé přízemí se sálem, jevištěm a tělocvičnou tehdy obsadil internát Pedagogické školy v Ostravě.

radvanická škola
[zdroj: Historie škol v Radvanicích www.zs60.ostrava.indos.cz]