Jan Havlena: O jednom ostravském Baráku plném umělců, MS Deník 8. 2. 2003

Share Button