(ve spolupráci s Jerzy Ilkoszem a Beatou Fekecz-Tomaszewskou koncept ostravské výstavy pro prostory Slezské galerie a překlady doprovodných textů připravili Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec, 2008)

Slezská galerie/ Ostrava/ CZ/ 3. 6. – 3. 8. 2008

(grafický návrhy plakátů a pozvánky)

O jarnemec

administrator
Jaroslav Němec je výtvarník a politik. Je kurátorem Kabinetu architektury, který je členem ICAM a pořádá kulturní akce a výstavy v Ostravě, Praze, Brně, Bratislavě (SK), Glivicích (PL), Vratislavě (PL) a dalších městech.
%d bloggers like this: