Bulletin Krásná Ostrava, VI. ročník, 2018

Bulletin Krásná Ostrava, VI. ročník, 2018

[grafická úprava, sazba, předtisková příprava]

č. 1. a 2. / 2018

Vydává Okrášlovací spolek Za krásnou Ostravu

 

Další informace: http://www.krasnaostrava.cz/bulletin-krasna-ostrava/

Share Button