Bulletin Krásná Ostrava, III. ročník, 2015

[grafická úprava, sazba, předtisková příprava]

Vydává Okrášlovací spolek Za krásnou Ostravu

Další informace: http://www.krasnaostrava.cz/bulletin-krasna-ostrava/

O jarnemec

administrator
Jaroslav Němec je výtvarník a politik. Je kurátorem Kabinetu architektury, který je členem ICAM a pořádá kulturní akce a výstavy v Ostravě, Praze, Brně, Bratislavě (SK), Glivicích (PL), Vratislavě (PL) a dalších městech.
%d bloggers like this: